Rekonstrukcija PARK HOTEL Makarska - novi kapaciteti i usluge

Naziv projekta: 

Rekonstrukcija PARK HOTEL Makarska - novi kapaciteti i usluge

Kratki opis projekta:
Dana 17.08.2016. godine Park hotel d.o.o.potpisalo je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rekonstrukcija PARK HOTEL Makarska-novi kapaciteti i usluge“ , referentna oznaka ugovora KK.03.02.1.04.0010. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Predmet ovog projekta za koji je dobivena potpora sufinanciranja je rekonstrukcija postojećeg objekta koja obuhvaća:
- izgradnju dodatnih smještajnih jedinica – soba u cilju jačanja profitabilnosti poslovanja i povezanog
- stvaranja dodatnih infrastukturnih pretpostavki za razvoj kongresnog turizma – dodatne usluge


Cilj projekta:
Projekt povećavanja kapaciteta za 16 soba (smještajnih jednica), preduvjet je za pružanje dodatnih usluga – aktiviranje do sada neiskorištenih kapaciteta za uslugu kongresnog turizma. Sukladno, realizacijom projekta očekuje se pružanje usluga kongresnog turizma u doba izvan turističke sezone u ljetnim mjesecima, i samim time, ostvarenje produžetka turističke sezone i bolje financijske učinke poslovanja.

Očekivani rezultati predmetnog ulaganja su:
- povećanje broja zaposlenih za ukupno 12 osoba u razdoblju 2016-2020 godina,
- povećanje smještajnih kapaciteta za novih 16 smještajnih jednica visoke kategorizacije 4*,
- pružanje dodatnih usluga – usluge kongresnog turizma,
- povećanje broja dolazaka i noćenja i povezani bolji financijski rezultati u poslovanju (veći ino priljev i veći broj dolazaka inozemnih gostiju)
- produžetak turističke sezone, sa sadašnjih 6 mjeseci poslovanja dobre popunjenosti na ciljano 10 mjeseci dobre popunjenosti (preko 60% kapaciteta u ukupnom 9-mjesečnom razdoblju)
- pozitivni efekti na lokalni i državni proračun,
- pozitivni efekt na razvoj druge turističke ponude u okruženju.


Ukupna vrijednost projeka:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.323.967,20 HRK, od čega je iz EU fondova sufinanciran iznos od: 3.336.003,19 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
veljača 2016. godine - veljača 2017. godine

Kontakt osoba za više informacija:
Ivana Pavlinović (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Više informacija na:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020


Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter